واردات

شرکت پیشرو تجارت مهام در زمینه واردات انواع مواد شیمیایی، پتروشیمی، بهداشتی و آرایشی فعالیت گسترده ای داشته و در این زمینه میتواند به عنوان تامین کننده نقش مهمی در بازار ایران داشته باشد. در صورت داشتن درخواست برای این محصولات میتوانیم بعنوان تامین کننده و یا واردکننده عمل نماییم.

واردات